Termeni și Condiții - Acord de utilizare www.wedd-planner.com


1.Partile Contractante

1.1. S.C. Logitbox S.R.L., cu sediul social în București sectorul 2, strada Oborul Nou, Nr. 13, Camera 1, Bloc P10, scara 3, etaj 10, ap. 559, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2648/23.02.2018, CUI 38918694, în calitate de Prestator.

și

Clientul, cu datele de identificare din platforma www.wedd-planner.com au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de S.C. Logitbox S.R.L. și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.wedd-planner.com. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – “Am citit și sunt de acord și accept politica de confidențialitate și termenii și condițiile www.wedd-planner.com” reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei S.C. Logitbox S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

Definitii:

www.wedd-planner.com: site-ul de internet, numit aici și “Weddplanner” precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de S.C. Logitbox S.R.L. prin intermediul site-ului www.wedd-planner.com, în special cele de acces la aplicații de organizare, gestionare și administrare de informații referitoare la nuntă, sincronizarea datelor din contul de client, asistență pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub formă de abonamente.

Client: persoana fizică care face o comandă pe site-ul www.wedd-planner.com sau se înregistrează ca utilizator.

Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-ul www.wedd-planner.com, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul www.wedd-planner.com, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.wedd-planner.com. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței “Am citit și sunt de acord și accept politica de confidențialitate și termenii și condițiile www.wedd-planner.com”.

2.2. Logitbox S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.wedd-planner.com la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.3. În calitate de operator al site-ului www.wedd-planner.com, Logitbox S.R.L. prestează pentru Client servicii de acces la unelte de organizare, editare, gestionare și administrare date și informații necesare organizării unei nunți, sincronizarea datelor din contul de client, asistență pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum browsere ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac, Linux, iOS și Android.

2.5. Pentru lista de servicii oferite de programul www.wedd-planner.com și prețurile lor vezi aici: https://www.wedd-planner.com/plans. Prețurile serviciilor se vor stabili de către Logitbox S.R.L.. Prețurile se pot modifica de către Logitbox S.R.L. de-a lungul timpului. Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a prețului oferit de Logitbox S.R.L..

2.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de Confidențialitate a site-ului www.wedd-planner.com.

www.wedd-planner.com/Home/PrivacyTermsAndConditions


3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator printr-un email trimis la contact@wedd-planner.com.

3.3. Clientul nu poate modifica tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ abonamentul ales.

3.5. Logitbox S.R.L. oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit serviciile oferite de Weddplanner pe o perioadă de 7 zile. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament care necesită plată. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti Logitbox S.R.L. o sumă de bani în funcție de tipul de abonament dorit de către Client, prevăzută în momentul finalizării comenzii online.

4.2 Plata se face cu cardul prin intermediul procesatorului de plăți www.mobilpay.ro oferit de Netopia Payments SRL.

4.3 După achiziționarea unui abonament de pe www.wedd-planner.com și efectuarea plății aceasta nu mai poate fi anulată decât în cazul unei fraude, situație în care clientul trebuie să anunțe banca la care este deschis contul de pe care s-a efectuat plata.

4.4 Deoarece www.wedd-planner.com oferă o perioadă de 7 zile de încercare a platformei fără nici o obligație financiară din partea clientului, Logitbox S.R.L nu oferă posibilitatea de retur pentru www.wedd-planner.com decât în cazul unei fraude.


5. Utilizarea programului Weddplanner

5.1 Prin documentul de față, Furnizorul va acorda Beneficiarului și numai acestuia licența ne-exclusivă pentru utilizarea produsului Weddplanner sau a altor bunuri și servicii, și numai în urma plății și a comenzii pentru produsele oferite contra-cost.

5.2 Puteți utiliza gratuit programul în scopul evaluării acestuia pentru o perioada de 7 de zile de la crearea contului de utilizator.

5.3 Pentru a putea însă utiliza programul Weddplanner și după cele 7 de zile gratuite, trebuie să cumpărați de la Furnizor un abonament.

5.4 Programul nu poate fi transferat, vândut, cedat, sublicențiat, indiferent prin ce mijloace s-au pus la dispoziția unei alte părți, fără a avea, în prealabil, acordul scris al Furnizorului.

5.5 Folosirea Weddplanner trebuie sa fie conformă cu prevederile Acordului de utilizare Weddplanner. Licența pentru versiunea plătită a Weddplanner este valabilă pe termen limitat, în funcție de abonamentul cumpărat de către Client.

5.6 Rămâne la latitudinea Furnizorului dacă trecerea la o versiune mai nouă a Weddplanner este gratuită sau contra-cost.

5.7 Furnizorul poate permite utilizarea gratuită, pe o perioadă de timp limitată, a programului Weddplanner prin abonamente de tipul “Beta Test”, cu scopul de a testa programul.

6. Disponibilitatea serviciilor afișate

6.1 Oferta Logitbox S.R.L. cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este anunțată ca fiind disponibilă pe https://www.wedd-planner.com/plans. Logitbox S.R.L. își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

6.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

6.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Logitbox S.R.L. nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

6.4. Accesul la programul Weddplanner este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul.

6.5. Logitbox S.R.L. depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.wedd-planner.com, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului 100% din timp. Perioada de lipsă de disponibilitate a serviciului nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Logitbox S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform informațiilor de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Logitbox S.R.L. pentru o perioadă mai mare de 10 zile, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

6.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Logitbox S.R.L., Clientul își poate exporta documentele în afara www.wedd-planner.com, iar nomenclatoarele de invitați în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încălcara acestui contract etc), Logitbox S.R.L. se va strădui, fără a garanta însă, sa ofere Clientului acces pentru a își exporta datele nunții. Logitbox S.R.L nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

6.7. De asemenea, Logitbox S.R.L. depune eforturi rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile Logitbox S.R.L..

6.8. În condițiile în care Clientul accesează programul Weddplanner cu un abonament de tipul “Beta Test”, Furnizorul nu poate garanta funcționarea corectă a serviciului.

7. Drepturile și obligațiile părților

7.1. Drepturile și obligațiile Clientului

7.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

7.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile Logitbox S.R.L în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

7.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

7.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea informațiilor introduse cu ajutorul serviciilor Logitbox S.R.L.

7.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Logitbox S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

Deoarece în timpul utilizării site-ului www.wedd-planner.com, Clientul poate introduce date cu caracter personal ale altor persoane care nu sunt clienți ai site-ului www.wedd-planner.com, menționăm că S C Logitbox S.R.L nu este responsabil pentru primirea acordului de utilizare a acestor date din partea persoanelor în cauză, responsabilitatea revenindu-i în totalitate Clientului care folosește serviciile oferite de www.wedd-planner.com

7.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

7.1.7. Înțelege și este de acord cu Politica de Confidențialitate portalului www.wedd-planner.com:

https://www.wedd-planner.com/Home/PrivacyTermsAndConditions

7.2. Drepturile și obligațiile Logitbox S.R.L.

7.2.1. Logitbox S.R.L. asigură:

7.2.2. www.wedd-planner.com acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Logitbox S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Logitbox S.R.L. primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

7.2.3. Logitbox S.R.L. poate monitoriza și exercita un control asupra datelor și documentelor Clientului pentru a asigura securitatea site-ului www.wedd-planner.com.

7.2.4. Logitbox S.R.L. oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și limitata în timp pentru folosirea aplicațiilor de pe site-ul www.wedd-planner.com.

7.2.5 Logitbox S.R.L. are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.

8. Înregistrare, parole și responsabilități

8.1. Înregistrarea pe site-ul www.wedd-planner.com este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului (exemplu: programul Weddplanner) este permis doar Utilizatorilor ce doresc să testeze gratuit aplicația sau Clienților ce au optat pentru unul din tipurile de abonament puse la dispoziție. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

8.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Logitbox S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

8.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul www.wedd-planner.com sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

9. Răspunderea contractuală

9.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Logitbox S.R.L precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

9.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către www.wedd-planner.com este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

9.3. Logitbox S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

9.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Logitbox S.R.L. pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Logitbox S.R.L. va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

9.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Logitbox S.R.L. nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Logitbox S.R.L. nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

9.6. Logitbox S.R.L. nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

10. Încetarea contractului

10.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

  1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;

  2. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;

  3. decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;

  4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

11. Exonerarea de răspundere

11.1. Logitbox S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Logitbox S.R.L..

11.2. Logitbox S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din accesarea și utilizarea de către Client a aplicației Weddplanner cu un abonament de tipul “Beta Test”.

12. Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

13. Legea guvernantă

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Logitbox S.R.L..

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

14.2. Orice notificare către Logitbox S.R.L. trebuie trimisă electronic la adresele de email contact@wedd-planner.ro